TRANG CHỦ | TIN TỨC | LIÊN HỆ   
      Giới thiệu chung
      Tổ chức nhân sự
      Tầm nhìn, sứ mạng và chính sách chất lượng.
    Quy trình nghiệp vụ
      Văn bản pháp luật
      Biểu mẫu
      Hỏi - Đáp
      SỰ KIỆN SẼ DIỄN RA

 

 

 
 

   

  

 

 

  Thông báo tạm ngừng cung cấp điện:

Thời gian: Chủ nhật, ngày 01/04/2018 từ 11 giờ 20 phút-> 13 giờ 00 phút.

Khu vực: Thư viện, nhà A1, A2, A4, A5, B4, B6, Căn tin B4, Cổng giữa và công trước( Phòng Đào tạo, NH.OCB, Kios Ban giáo trình, PTN nhà B2, Giảng đường B2A, B2B, OiSP, PTN hóa môi trường và phần mềm, TT Reactec, TT Ditagis, TT nữ tri thức Bách Khoa, TT hỗ trợ Sinh viên, NH.OCB, TT Bồi Dưỡng văn hóa Bách Khoa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt truy cập

(từ ngày 21/6/2013)

Free Web Counter

 
 
 
      TRANG CHỦ

Chào Mừng Năm Học mới 2017 -2018 Thắng lợi mói, Thành tích mới.


TIN TỨC       

  VĂN BẢN MỚI

 

         

 

 

Hướng dẫn mua thiết bị, vật tư, dụng cụ có giá trị từ 20 tr đến dưới 100 tr: ( chào hàng cạnh tranh*)

 1. Giấy đề nghị báo giá do P. QTTB, hoặc Thủ trưởng đơn vị ** ký (Mẫu: 01B-QTTB).

 2. Quyết định thành lập tổ xét chọn đơn vị cung cấp thành viên tham gia xét chọn ( trong Quyết định phải có Trưởng đơn vị hoặc phó phụ trách cơ sở vật chất tham gia xét chọn) do BGH ký thông qua Phòng QTTB ký tắt và lấy số tại P.TCHC (Mẫu: 03A-QTTB) Thực hiện: P. QTTB và đơn vị

 3. Có ít nhất 03 báo giá của nơi bán (Đơn vị thu thập 03 báo giá, Phòng QTTB thu thập 02 báo giá trong vòng 7 ngày làm việc và họp xét chọn trong vòng 7 ngày làm việc tiếp theo).

 4. Họp tổ xét chọn đơn vị cung cấp và lập biên bản xét chọn (03 bản) theo (Mẫu: 02B-QTTB). Thực hiện: Phòng QTTB, P.KHTC và đơn vị.

 5. Quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh do BGH ký thông qua phòng QTTB ký tắt lấy số tại P.TCHC (Mẫu: 03AB-QTTB) Thực hiện: P. QTTB và đơn vị.

 6. Hợp đồng kinh tế: 06 bản (Mẫu tham khảo: 01-QTTB) do Hiệu Trưởng ký thông qua Phòng QTTB và Phòng KHTC ký tắt. Thực hiện: P. QTTB và đơn vị.

 7.  Biên bản bàn giao, nghiệm thu 06 bản (Mẫu tham khảo: 02-QTTB) do trưởng đơn vị ký (hoặc phó phụ trách CSVC). Thực hiện: Đơn vị.

 8. Hoá đơn tài chánh của nơi bán.

 9. Biên bản Nghiệm thu và thanh lý hợp đồng: 06 bản (Mẫu tham khảo: 03-QTTB) do Hiệu Trưởng ký thông qua P.QTTB và P.KHTC ký tắt Thực hiện: P. QTTB và đơn vị.

 10. Lập Biên bản nhập tài sản tại Phòng QTTB và ghi vào sổ theo dõi thiết bị và CSVCcủa đơn vị .

 11. Thanh toán tại Phòng KHTC

      * Các gói trên 100 tr. phải đấu thầu          ( ** Đơn vị : Khoa, Phòng, Ban)

 
 
Quy định về việc sử dụng xe ô tô

Hướng dẫn lập hồ sơ mua sắm thiết bị

Quy trình mua sắm thiết bị

Thủ đô Hà Nội
Ha Noi
Tp Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh
Tp Ðà Nẵng
Da Nang

 

     MỘT SỐ MỐC THỜI GIAN KHI ĐẤU THẦU

 1. Trình ĐHQG phê duyệt dự toán.

2. Trình ĐHQG phê duyệt Kế hoạch đấu thầu.

3. Trình ĐHQG phê duyệt HSMT.

4.Gửi thông báo tới Báo Đấu thầu đăng 3 kỳ liên tiếp.(thông tin gửi cho báo phải trước ít nhất 5 ngày)

5.Sau khi thông báo mời thầu được đăng trên số báo đầu tiên ít nhất 10 ngày thì bắt đầu bán Hồ sơ mời thầu.

6.Thời gian đóng thầu là hạn chót nhận HSDT: Nhà thầu được thời gian tối thiểu 15 ngày để chuẩn bị Hồ sơ dự thầu kể từ ngày bán HSMT.

7.Sau khi đóng thầu thì mở thầu ngay. Chậm nhất là sau 45 ngày kể từ ngày mở thầu phải trình kết quả để ĐHQG phê duyệt. Thời gian thẩm định của ĐHQG là 20 ngày.Nếu không đủ nhà thầu nộp hồ sơ < 3 ) thì không mở, trình ĐHQG xem xét.

8.Sau khi được phê duyệt kết quả thì thương thảo Hợp đồng. Nếu thương thảo HĐ không thành công thì báo cáo ĐHQG xem xét huỷ kết quả, cho phép mời Nhà thầu kế tiếp để thương thảo HĐ.

9. Ký HĐ, thời gian thực hiện theo HĐ. 

             (Theo Luật Đấu thầu)

r> Điện thoại: 08.8646156 ext.5272 - Email  nvliem@hcmut.edu.vn