TRANG CHỦ | TIN TỨC | LIÊN HỆ   
      Giới thiệu chung
      Tổ chức nhân sự
    Quy trình mua sắm thiết bị 
      Văn bản pháp luật
      Biểu mẫu
      Hỏi - Đáp
      SỰ KIỆN SẼ DIỄN RA

 

 

 
 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
      TRANG CHỦ

Chào Mừng Năm Học mới 2015 -2016 Thắng lợi mói, Thành tích mới.


 

 

  

 

 


 

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

Số hiệu: CSCL.QTTB-01

TẦM NHÌN, SỨ MẠNG VÀ CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Lần ban hành:

Ngày ban hành:   /   /2016

 

 

 

 

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

Phòng Quản trị Thiết bị định hướng trở thành một đơn vị chuyên nghiệp trong quản lý và đáp ứng các nhu cầu về cơ sở vật chất và trang thiết bị, kết hợp hài hòa giữa tận dụng sức mạnh nguồn nhân lực cơ hữu với những ưu điểm của dịch vụ bên ngoài để mang lại giá trị tốt nhất cho Trường.

SỨ MẠNG ĐẾN NĂM 2020

Phòng Quản trị Thiết bị là một thành tố đóng góp vào sứ mạng chung của trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM, giữ vai trò quản lý và đáp ứng các nhu cầu cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và sinh hoạt của cán bộ viên chức và sinh viên toàn trường.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 2012-2017

Với vai trò là phòng chức năng, Phòng Quản trị Thiết bị được giao nhiệm vụ quản lý tài sản và khuôn viên của cả trường, là đầu mối hỗ trợ và đáp ứng nhu cầu mua sắm, sửa chữa vật tư thiết bị, cơ sở vật chất, sử dụng xe… cho các đơn vị Khoa, Phòng, Ban trong Trường. Theo đó, Ban lãnh đạo Phòng đã đề ra phương châm “An toàn - Kịp thời - Tiết kiệm” để nhắc nhở toàn bộ cán bộ viên chức phấn đấu trong công tác. Đây cũng là những giá trị mà chúng tôi muốn đảm bảo và mang lại trong trách nhiệm phục vụ của mình:

- “An toàn” luôn đặt lên hàng đầu trong mọi quá trình quản lý, vận hành, sửa chữa và sử dụng cơ sở vật chất... Ngoài ra, chúng tôi cam kết duy trì môi trường giảng dạy, học tập và làm việc “an toàn” cho thầy cô, sinh viên và cán bộ viên chức của toàn trường.

- Bên cạnh đó, việc đáp ứng “kịp thời” và tốt nhất cho các nhu cầu của Trường cũng là thước đo quan trọng. Tập thể viên chức Phòng ý thức được rằng áp lực “kịp thời” chính là động lực để chúng tôi phấn đấu và cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chung của trường.

- Sau cùng, với sự tin tưởng của Đảng ủy và Ban Giám hiệu khi giao quản lý tài sản và kinh phí mua sắm, sửa chữa vật tư trang thiết bị, chúng tôi nhận thức rằng việc lan tỏa tinh thần “tiết kiệm” trong tập thể viên chức Phòng và tới được toàn thể cán bộ, sinh viên trong trường là rất cần thiết. Hiệu quả “tiết kiệm” khi mua sắm, sử dụng tài sản của từng thành viên trong ngôi nhà chung của chúng ta sẽ góp phần tích lũy nguồn lực để Bách Khoa ngày càng phát triển bền vững.

Phòng Quản trị Thiết bị đã, đang và sẽ luôn hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện sứ mệnh của trường Đại học Bách Khoa trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

   TRƯỞNG PHÒNG

             (đã ký)

 

 

TS. Nguyễn Văn Liêm

 

 

 

 
Quy định về việc sử dụng xe ô tô

Hướng dẫn lập hồ sơ mua sắm thiết bị

Quy trình mua sắm thiết bị

Thủ đô Hà Nội
Ha Noi
Tp Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh
Tp Ðà Nẵng
Da Nang

 

     MỘT SỐ MỐC THỜI GIAN KHI ĐẤU THẦU

 1. Trình ĐHQG phê duyệt dự toán.

2. Trình ĐHQG phê duyệt Kế hoạch đấu thầu.

3. Trình ĐHQG phê duyệt HSMT.

4.Gửi thông báo tới Báo Đấu thầu đăng 3 kỳ liên tiếp.(thông tin gửi cho báo phải trước ít nhất 5 ngày)

5.Sau khi thông báo mời thầu được đăng trên số báo đầu tiên ít nhất 10 ngày thì bắt đầu bán Hồ sơ mời thầu.

6.Thời gian đóng thầu là hạn chót nhận HSDT: Nhà thầu được thời gian tối thiểu 15 ngày để chuẩn bị Hồ sơ dự thầu kể từ ngày bán HSMT.

7.Sau khi đóng thầu thì mở thầu ngay. Chậm nhất là sau 45 ngày kể từ ngày mở thầu phải trình kết quả để ĐHQG phê duyệt. Thời gian thẩm định của ĐHQG là 20 ngày.Nếu không đủ nhà thầu nộp hồ sơ < 3 ) thì không mở, trình ĐHQG xem xét.

8.Sau khi được phê duyệt kết quả thì thương thảo Hợp đồng. Nếu thương thảo HĐ không thành công thì báo cáo ĐHQG xem xét huỷ kết quả, cho phép mời Nhà thầu kế tiếp để thương thảo HĐ.

9. Ký HĐ, thời gian thực hiện theo HĐ. 

             (Theo Luật Đấu thầu)

r> Điện thoại: 08.8646156 ext.5272 - Email  nvliem@hcmut.edu.vn