Thông tin cần biết

MỘT SỐ MỐC THỜI GIAN KHI ĐẤU THẦU

1. Trình ĐHQG phê duyệt dự toán.

2. Trình ĐHQG phê duyệt Kế hoạch đấu thầu.

3. Trình ĐHQG phê duyệt HSMT.

4.Gửi thông báo tới Báo Đấu thầu đăng 3 kỳ liên tiếp.(thông tin gửi cho báo phải trước ít nhất 5 ngày)

5.Sau khi thông báo mời thầu được đăng trên số báo đầu tiên ít nhất 10 ngày thì bắt đầu bán Hồ sơ mời thầu.

6.Thời gian đóng thầu là hạn chót nhận HSDT: Nhà thầu được thời gian tối thiểu 15 ngày để chuẩn bị Hồ sơ dự thầu kể từ ngày bán HSMT.

7.Sau khi đóng thầu thì mở thầu ngay. Chậm nhất là sau 45 ngày kể từ ngày mở thầu phải trình kết quả để ĐHQG phê duyệt. Thời gian thẩm định của ĐHQG là 20 ngày.Nếu không đủ nhà thầu nộp hồ sơ < 3 ) thì không mở, trình ĐHQG xem xét.

8.Sau khi được phê duyệt kết quả thì thương thảo Hợp đồng. Nếu thương thảo HĐ không thành công thì báo cáo ĐHQG xem xét huỷ kết quả, cho phép mời Nhà thầu kế tiếp để thương thảo HĐ.

9. Ký HĐ, thời gian thực hiện theo HĐ. 

(Theo Luật Đấu thầu)

THỜI TIẾT

Thủ đô Hà Nội
Thủ đô Hà Nội
Tp Hồ Chí Minh
Tp Hồ Chí Minh
Tp Đà Nẵng
Tp Đà Nẵng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Contact

Phòng Quản Trị Thiết Bị -Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh

Nhà A4, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

- ĐT: 028. 38646156 ext.5272

- Email: qttb@hcmut.edu.vn

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP


460,747