Tổ chức nhân sự

LÃNH ĐẠO PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

PGS.TS Nguyễn Văn Liêm
Trưởng phòng

TS. Đỗ Tiến Sỹ
Phó trưởng phòng
KS. Phạm Văn Ngư
Phó trưởng phòng
ThS. Huỳnh Văn Thịnh
Phó trưởng phòng


STT HỌ VÀ TÊN CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1 PGS.TS Nguyễn Văn Liêm

Trưởng phòng, phụ trách chung

0932625335

2

TS. Đỗ Tiến Sỹ

Phó trưởng phòng, phụ trách xây dựng CSVC

0932011085

3

KS. Phạm Văn Ngư

Phó trưởng phòng, phụ trách điện nước, sửa chữa thiết bị

0906764477

4

ThS. Huỳnh Văn Thịnh

Phó trưởng phòng

0918670358

Tổ Văn Phòng

5

CN.Trần Mỹ Đan Thụy

Kế toán vật tư, dụng cụ

0907058246

6

CN.Nguyễn Tất Dũng

Chuyên viên CSVC

0939243117

7

CN.Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Thư ký tổng hợp

0903047848

8 KS.Nguyễn Cao Huân Chuyên viên 0908505609

9

KS.Trần Quang Thành

KS xây dựng

0986859369

10

Ths.Nguyễn Cao Lâm

Chuyên viên đấu thầu

0908342731

Tổ Điện - Nước

12

Nguyễn Bình Minh

Sửa chửa nhỏ điện nước

0908589602

13

Ths.Võ Trọng Chinh

Bảo trì, sửa chửa điện

0982595169

14 Ks.Lê Văn Thấu

Bảo trì, sửa chửa điện

0984 299 036

TỔ XE

15 Lưu Văn Trường 

Deawoo (Trắng) 34 chỗ

BS: 51E - 0015

0912431976
16 Nguyễn Thanh Hải

Huyndai (Xanh) 29 chỗ, County HM K29B

BS: 50A - 00812

0903840317
17 Đỗ Minh Thành

Huyndai (Nâu-Trắng) 29 chỗ

BS: 50M - 00100

0909722355
18

Lê Phú Thịnh

Toyota Prado 7c

 BS: 50A - 00769

0913750760
19

 Nguyễn Đức Tùng 

Mazda (Xanh) 4 chỗ

BS: 51A - 3678

Ford (đen) 4 chỗ,  

BS:50A-01436

0909874932
20 Huỳnh Minh Hiếu

Mazda (đen) 5 chỗ,

BS: 51G-78396

Toyota (Trắng) 15 chỗ

BS: 50M - 00602

0932777181
Tổ Lớp học
21 Nguyễn Thụy Hoàng Oanh TỔ LỚP HỌC 0906679103
22 Lê Thị Út TỔ LỚP HỌC 01688193414
23 Vũ Thị Hà TỔ LỚP HỌC 01203620118
24 Nguyễn Thị Hoàng Yến TỔ LỚP HỌC 0908875345
25 Nguyễn Thị Tho TỔ LỚP HỌC 01627074439
26 Nguyễn Thị Nguyệt TỔ LỚP HỌC 0933536394
27 Lâm Thị Cúc TỔ LỚP HỌC 0908440516
28 Vũ Thị Hằng TỔ LỚP HỌC 0907637683
29 Mai Thị Thắm TỔ LỚP HỌC 01699699105
30 Phan Thị Hoàng Yến TỔ LỚP HỌC 0908492764
31 Nguyễn Thị Sen (C6) TỔ LỚP HỌC 01688012055
32 Lê Thị Chung TỔ LỚP HỌC 0903015485
33 Nguyễn Thị Sen (B8) TỔ LỚP HỌC 01212044689
34 Nguyễn Thị Nga TỔ LỚP HỌC 0972899708
35 Nguyễn Văn Công TỔ LỚP HỌC 0903658971
36 Trần Thị Mường TỔ LỚP HỌC 303307084
37 Trần Thị Vượng TỔ LỚP HỌC  
Cơ sở II
38 KS.Huỳnh Anh Tuấn CS II 0933765654
39 CN.Nguyễn Thị Hương CS II 01669139290
40 CN. Mai Thị Thu Thủy CS II 0907815826
41 Nguyễn Phát Đạt CS II 0909335570
42 Nguyễn Anh Tuấn CS II  
TỔ CÂY XANH
43 Lê Văn Ba TỔ CÂY XANH 01282222376
44 Trần Thị Khuê TỔ CÂY XANH 0932157861
45 Nguyễn Ngọc Trâm TỔ CÂY XANH 908047031
46 Phan Thị Nào TỔ CÂY XANH 916877151
47 Châu Thị Chót TỔ CÂY XANH 1219374359
48 Võ Thái Vĩnh TỔ CÂY XANH  
49 Phạm Hữu Thiện TỔ CÂY XANH 093 3636 037
BẢO TRÌ  
50 Đặng Đăng Khôi BẢO TRÌ NB: 5207
51 Nguyễn Quang Nhật BẢO TRÌ NB: 5207

 

 

THỜI TIẾT

Thủ đô Hà Nội
Thủ đô Hà Nội
Tp Hồ Chí Minh
Tp Hồ Chí Minh
Tp Đà Nẵng
Tp Đà Nẵng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Contact

Phòng Quản Trị Thiết Bị -Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh

Nhà A4, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

- ĐT: 028. 38646156 ext.5272

- Email: qttb@hcmut.edu.vn

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP


460,745