Qui trình nghiệp vụ

DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH

STT

Tên Quy Trình

Số hiệu

1. Quy trình dự toán kinh phí mua sắm, sửa chữa vật tư thiết bị phục vụ đào tạo. QT.QTTB_02
2. Quy trình mua sắm/sửa chữa vật tư thiết bi,̣ dịch vụ dưới 100 triệu đồng. QT.QTTB_03
3. Quy trình mua sắm, sửa chữa thiết bị trên 100 triệu đồng QT.QTTB_04
4. Quy trình sửa chữa thường xuyên CSVC từ 20 triệu đến dưới 100 triệu đồng. QT.QTTB_05
5. Quy trình sửa chữa cơ sở vật chất theo dự án QT.QTTB_06
6. Quy trình kết nối và quản lý các sự cố điện nước QT.QTTB_08
7. Quy trình ghi chỉ số thông báo, thu tiền điện nước QT.QTTB_09
8. Quy trình nhập thông tin tài sản QT.QTTB_11
9. Hướng dẫn mang vật tư/thiết bị ra vào trường HD.QTTB_12
10. Quy trình thanh lý thiết bị QT.QTTB_14
11. Hướng dẫn mở cửa phòng học và vệ sinh HD.QTTB_15
12. Hướng dẫn cấp phát xăng dầu HD.QTTB_17
13. Quy trình sử dụng xe QT.QTTB_18
14. Quy trình quản lý các sự kiện ở khuôn viên trường QT.QTTB_20
     

THỜI TIẾT

Thủ đô Hà Nội
Thủ đô Hà Nội
Tp Hồ Chí Minh
Tp Hồ Chí Minh
Tp Đà Nẵng
Tp Đà Nẵng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Contact

Phòng Quản Trị Thiết Bị -Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh

Nhà A4, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

- ĐT: 028. 38646156 ext.5272

- Email: qttb@hcmut.edu.vn

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP


98,811