Biểu mẫu

1.    Mẫu Dự toán & Kế hoạch lựa chọn thầu mua sắm/ sửa chữa thiết bị, dụng cụ (Mẫu M.02.02)  

2.     Phiếu đăng ký giảng đường 110B6  

3.     Phiếu đề nghị cung cấp trang thiết 

4.     Phiếu đề nghị mang thiết bị - vật tư ra ngoài trường M24-QTTB   Mang vào trường M25-QTTB

5.     Phiếu đề nghị cung cấp vật tư

6.     Phiếu đề nghị sử dụng xe

7.     Phiếu yêu cầu sửa chữa

8.     Phiếu đề nghị thanh lý - điều động thiết bị vật tư

9.     Mẫu dự toán mua mua sắm thiết bị, vật tư, dụng cụ (Mẫu dự toán)

10.   Thư đề nghị báo giá chào hàng cạnh tranh có giá trị dưới 20 triệu (Mẫu: 01A-QTTB)

11. Thư đề nghị báo giá chào hàng cạnh tranh có giá trị từ 20 triệu đến dưới 100 triệu(Mẫu: 01B-QTTB)

12. Biên Bản Xét Chọn Thầu có giá trị từ 5 triệu đến dưới 20 triệu (Mẫu: 02A-QTTB)

13. BiênBản Xét Chọn Thầu có giá trị từ 20 triệu đến dưới 100 triệu (Mẫu:02B-QTTB)

14. Quyết định thành lập tổ xét thầu

15. Quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh

16. Mẫu hợp đồng kinh tế có giá trị từ 20 triệu đến dưới 100 triệu (Mẫu: 01-QTTB) - (Mang tínhtham khảo)

17. Mẫu Biên bản nghiệm thu, bàn giao thiết bị (Mẫu: 02-QTTB)

18. Mẫu Biên bản Nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng kinh tế có giá trị từ 20 triệu đến dưới 100 triệu (Mẫu: 03-QTTB)

19. Mẫu đề nghị thanh lý tài sản.

20. Mẫu đăng ký sự kiện ĐKSK

21. Bảng đăng ký sử dụng xe giảng dạy tại cơ sở 2- Dĩ an Bình Dương

22. Mẫu báo cáo tự đánh giá AT-VSLĐ-MB 

THỜI TIẾT

Thủ đô Hà Nội
Thủ đô Hà Nội
Tp Hồ Chí Minh
Tp Hồ Chí Minh
Tp Đà Nẵng
Tp Đà Nẵng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Contact

Phòng Quản Trị Thiết Bị -Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh

Nhà A4, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

- ĐT: 028. 38646156 ext.5272

- Email: qttb@hcmut.edu.vn

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP


460,751