TỔ ĐIỆN NƯỚC

 Last updated  30-08-2016
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Địa chỉ liên hệ
1 Phạm Văn Ngư Phó Phòng kiêm Tổ trưởng  0906 764 477  
2 Nguyễn Bình Minh   0908 589 602  
3 Huỳnh Văn Tuấn   0933765654  
4