TỔ VĂN PHÒNG

 Last updated  30-08-2016
STT Họ và tên Nhiệm vụ Điện thoại Địa chỉ liên hệ
1  Nguyễn Văn Liêm Trưởng phòng    
2  Phạm Văn Ngư Phó Trưởng phòng Phụ trách bảo trì thiết bị, điện nước  
3 Văn Hồng Tấn Phó Trưởng phòng Phụ trách sửa chữa phòng ốc  
4 Trần Mỹ Đan Thuỵ Kế toán vật tư, dụng cụ    
5 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Thư ký tổng hợp    
6 Nguyễn Minh Em KS xây dựng     
7 Nguyễn Cao Lâm Chuyên viên đấu thầu   lamnc@hcmut.edu.vn
9 Nguyễn Tất Dũng Chuyên viên CSVC    
10 Hoàng Lâm Lan Hương Kế toán thiết bị    
11 Nguyễn Cao Huân Chuyên viên