TỔ XE

STT Họ và tên Xe Số xe Địa chỉ liên hệ
1 Lưu Văn Trường ( Tổ trưởng) DAEWOO 34 chỗ

51E 0015

0912431976
2 Nguyễn Đức Tùng Mazda 4 chỗ 51 A 3678  
3 Nguyễn Thanh Hải Lanos 4 chỗ 51 A 0803  
4 Đỗ Minh Thành

 Mercedes 9 c, Huyndai County 29 c

 50 M 005.80, 51A 2396,

50 M 001.00

0909722355
5 Lê Phú Thịnh Toyota Prado 7c, Toyota 15 c 50A 007.69,50M 006.02 0913750760
6     ,